Archeologia

Najstarsze stanowiska archeologiczne z okolic miasta sięgają schyłkowego paleolitu (około 12 000 do 7 900 l. p.n.e.) z terenu samego miasta wczesnego neolitu (około 5 000 l. p.n.e. - zabytki kultury ceramiki wstęgowej rytej). Zbiory działu liczą ponad 1 000 eksponatów i pochodzą w zdecydowanej większości ze znalezisk luźnych. Do niewątpliwie najciekawszych należą; figurka "uszebti" pochodzenia egipskiego znaleziona w okolicach Turobina, skarb krzemiennych noży kłośników czy skrzynkowy grób kultury amfor kulistych (2 500 - 2 000 l.p.n.e.) z Łopiennika Dolnego.

 

Interesujące zabytki dotyczą okresu wpływów rzymskich (połowa II w. p.n.e. - połowa V w.n.e.). Są to pojedyncze monety rzymskie i "barbaryzowane", skarb denarów rzymskich z Romanowa i wyposażenie grobu wojownika ze Żdżannego. Z nieznanej liczby monet do zbiorów trafiło 574 denary wraz z naczyniem, w którym skarb był zdeponowany. Wszystkie monety wybite zostały w mennicy rzymskiej w latach 112/113 - 195/195 n.e., obejmują panowania od Trajana do Septimiusza Sewera. Wśród monet jest wiele rzadkości numizmatycznych. Rozwijająca się archeologia nowożytna dostarcza licznych obiektów z okresu XIV-XIX w. świadczących o poziomie życia w mieście, uprawianych rzemiosłach czy urządzeniach komunalnych.

Archeologia

Sierp krzemienny

Sierp krzemienny

Kultura mierzanowicka, Niemienice, wczesna epoka brązu

Czytaj więcej
Naczynie zasobowe

Naczynie zasobowe

Glina, lepienie Kultura pucharów lejkowatych,Wola Siennicka, środkowy neolit

Czytaj więcej
Naczynie zasobowe

Naczynie zasobowe

glina, lepienie Kultura mierzanowicka, Tarzymiechy, wczesna epoka brązu

Czytaj więcej
Poprzednia strona
1 2 3
Następna strona
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy