Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2019/2020

Od września 2020 r. do czerwca 2021 r. Muzeum Regionalne w Krasnymstawie oferuje możliwość udziału młodzieży szkolnej w lekcjach muzealnych. Czas trwania każdej z nich planowany jest od 45 do 60 minut, a grupa biorąca w niej udział nie może przekroczyć 35 osób.
 
Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach i ma na celu popularyzację archeologii, historii i etnografii oraz poszerzenie wiedzy uczniów.
 

Tematy proponowane na rok szkolny 2020/2021

 

ARCHEOLOGIA

 
 1. Muzeum od kuchni.
 2. Spotkanie z archeologią - małe wykopaliska.
 3. Dzień z życia Indiany Jonesa, czyli tajniki zawodu archeologa.
 4. Historia gliną pisana, czyli opowieść o starożytnej ceramice.
 5. Jak upolować mamuta, czyli życie codzienne w epoce kamienia.
 6. Człowiek epoki kamienia - dzikus czy mistrz sztuki przetrwania.
 7. Podróż w dawne czasy - pradzieje Krasnegostawu i okolic.
 8. Pogańskie przedmioty kultu i chrześcijańskie symbole.
 9. Archeologia średniowiecznych uciech. Gry i zabawy na przestrzeni wieków.
 10. Rewolucja neolityczna i jej następstwa.
 11. Najbardziej przerażające odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich.
 12. Starożytne i nowożytne rzemiosła.
 13. Życie w średniowiecznym grodzie / mieście.
 14. Od muszli do szmaragdu, czyli o starożytnych ozdobach.
 15. Skarby ukryte w ziemi. Metody pozyskiwania zabytków archeologicznych.
 16. Rozwój przestrzenny Krasnegostawu w świetle źródeł archiwalnych i dotychczasowych badań archeologicznych.
 17. Archeologia jako teatr bez aktorów, czyli czym zajmują się archeolodzy.


ETNOGRAFIA

 
 1. Swój obcy - o postrzeganiu inności od kultury ludowej do kultury popularnej
 2. Jak motoryzacja zbudowała Stany Zjednoczone
 3. O wierzeniach demonicznych w kulturze ludowej
 4. Obrzędy i zwyczaje doroczne.
 5. Dawne wierzenia Słowian.


HISTORIA

 
 1. Wczesne średniowiecze w obszarze dzisiejszego powiatu krasnostawskiego jako część historii Słowian.
 2. Podziemia krasnostawskie i historia, której nie ma.
 3. Krasnystaw jako przykład miasta lokowanego na prawie niemieckim.
 4. Krasnostawski zamek, przeszłość zapomniana i zapominana.
 5. Stanisław Bojarczuk chłopski Petrarka. Poeta, który pasał krowy.
 6. Sekta Frankistów i rabini z Wojsławic - ciemna karta Krasnegostawu.
 7. Tajemnice Ariańskiego Wzgórza w Krynicy pow. Krasnystaw.
 8. Historia Krasnegostawu i okolic XIV-XX w.
 9. Dzieje rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej.
 10. Krasnystaw czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI-XVIII w.
 11. Działalność zakonów Augustianów i Jezuitów na terenie Krasnegostawu od średniowiecza do XIX w.
 12. Ziemiaństwo powiatu krasnostawskiego od średniowiecza do połowy XX w.
 13. Krasnystaw w okresie zaborów (wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe).
 14. Powiat krasnostawski w okresie I wojny światowej.
 15. Powiat krasnostawski w okresie międzywojennym.
 16. Ruchy społeczne i partie polityczne w okresie międzywojennym na terenie powiatu krasnostawskiego.
 17. Powiat krasnostawski w okresie II wojny światowej (życie codzienne i działalność konspiracyjna).
 18. Działalność podziemia niepodległościowego w powiecie krasnostawskim w latach 1944-1956.
 19. Pieniądz na ziemiach polskich od średniowiecza do współczesności.
 20. Broń biała XIX-XX wieku w zbiorach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
 21. Orzeł Biały od średniowiecza do współczesności w zbiorach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
 22. Krasnystaw i okolice na dziewiętnastowiecznych mapach topograficznych pułkownika Antona Mayera von Heldensfelda.
 23. Najciekawsze zabytki sakralne powiatu krasnostawskiego.
 24. Dwory i pałace powiatu krasnostawskiego.


SZTUKA

 
 1. Portret trumienny jako przykład malarstwa epoki sarmatyzmu - rytuał Pompa Funebris.
 2. Powstanie i historia budynku dawnego kolegium jezuickiego w Krasnymstawie ? siedziby muzeum.
 3. Wizja powstania listopadowego według Artura Grottgera na podstawie teki "Polonia"
 4. Sztuka w służbie systemów totalitarnych - malarstwo, rzeźba, architektura w dobie III Rzeszy i Socrealizmu.
 5. Polskie malarstwo symboliczne na przykładzie twórczości Jacka Malczewskiego, Wlastimila Hofmana, Witolda Wojtkiewicza i Władysława Ślewińskiego.
 6. Powidok Władysława Strzemińskiego - życie, twórczość, manifest.
 7. Chaos przeciw harmonii - siły zła i siły dobra w sztuce.
 8. Style w malarstwie od początku XX wieku + warsztaty plastyczne.
 9. Jak ślimak pokonał rycerza? O zwierzętach mniej i bardziej fantastycznych w średniowiecznych miniaturach.
 10. Czym jest ikona i dlaczego się ją pisze, a nie maluje? + warsztaty plastyczne.
 
Lekcje muzealne mogą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (prosimy o rezerwację terminu lekcji z dwutygodniowym wyprzedzeniem).
Zgłoszenia przyjmowane będą przez cały rok szkolny i realizowane według kolejności napływania.
Udział w zajęciach warsztatowych - 5 zł./os. Pozostałe lekcje muzealne - udział bezpłatny.
 
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji muzealnej na inny temat niż zaproponowane powyżej.
 
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy