Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2023/2024

Od września 2023 r. do czerwca 2024 r. Muzeum Regionalne w Krasnymstawie oferuje możliwość udziału młodzieży szkolnej w lekcjach muzealnych. Czas trwania każdej z nich planowany jest od 45 do 60 minut, a grupa biorąca w niej udział nie może przekroczyć 35 osób.
 
Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach i ma na celu popularyzację archeologii, historii i etnografii oraz poszerzenie wiedzy uczniów.
 

Tematy proponowane na rok szkolny 2023/2024

 

ARCHEOLOGIA

Klasy I – III i przedszkola

- Muzeum od kuchni.
- Wstęp do archeologii dla najmłodszych
- Spotkanie z archeologią - małe wykopaliska.
- Historia gliną pisana, czyli opowieść o starożytnej ceramice.
- Jak upolować mamuta, czyli życie codzienne w epoce kamienia.
- Starożytne i nowożytne rzemiosła.

Szkoły podstawowe klasy IV-VIII

- Muzeum od kuchni.
- Dzień z życia Indiany Jonesa, czyli tajniki zawodu archeologa.
- Historia gliną pisana, czyli opowieść o starożytnej ceramice.
- Jak upolować mamuta, czyli życie codzienne w epoce kamienia.
- Człowiek epoki kamienia - dzikus czy mistrz sztuki przetrwania.
- Starożytne i nowożytne rzemiosła.
- Życie w średniowiecznym grodzie / mieście.
- Od muszli do szmaragdu, czyli o starożytnych ozdobach.
- Skarby ukryte w ziemi. Metody pozyskiwania zabytków archeologicznych.
- Archeologia jako teatr bez aktorów, czyli czym zajmują się archeolodzy.

Szkoły ponadpodstawowe

- Podróż w dawne czasy - pradzieje Krasnegostawu i okolic.
- Pogańskie przedmioty kultu i chrześcijańskie symbole.
- Archeologia średniowiecznych uciech. Gry i zabawy na przestrzeni wieków.
- Rewolucja neolityczna i jej następstwa.
- Najbardziej przerażające odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich.
- Starożytne i nowożytne rzemiosła.
- Życie w średniowiecznym grodzie / mieście.
- Od muszli do szmaragdu, czyli o starożytnych ozdobach.
- Skarby ukryte w ziemi. Metody pozyskiwania zabytków archeologicznych.
- Rozwój przestrzenny Krasnegostawu w świetle źródeł archiwalnych i dotychczasowych badań archeologicznych.
- Archeologia jako teatr bez aktorów, czyli czym zajmują się archeolodzy.


HISTORIA

Klasy I – III i przedszkola

- Podziemia krasnostawskie i historia, której nie ma.

Szkoły podstawowe klasy IV-VIII

- Podziemia krasnostawskie i historia, której nie ma.
- Krasnystaw jako przykład miasta lokowanego na prawie niemieckim.
- Krasnostawski zamek, przeszłość zapomniana i zapominana.

Szkoły ponadpodstawowe

- Podziemia krasnostawskie i historia, której nie ma. 
- Krasnystaw jako przykład miasta lokowanego na prawie niemieckim.
- Tajemnice Ariańskiego Wzgórza w Krynicy pow. Krasnystaw.
- Sekta Frankistów i rabini z Wojsławic - ciemna karta Krasnegostawu.
- Krasnostawski zamek, przeszłość zapomniana i zapominana.
- Stanisław Bojarczuk chłopski Petrarka. Poeta, który pasał krowy.

Tematy dodatkowe z zakresu historii

- Historia Krasnegostawu i okolic XIV-XX w. 
- Dzieje rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej.
- Krasnystaw czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI-XVIII w.
- Działalność zakonów Augustianów i Jezuitów na terenie Krasnegostawu od średniowiecza do XIX w.
- Ziemiaństwo powiatu krasnostawskiego od średniowiecza do połowy XX w.
- Krasnystaw w okresie zaborów (wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe).
- Powiat krasnostawski w okresie I wojny światowej.
- Powiat krasnostawski w okresie międzywojennym.
- Ruchy społeczne i partie polityczne w okresie międzywojennym na terenie powiatu krasnostawskiego.
- Powiat krasnostawski w okresie II wojny światowej (życie codzienne i działalność konspiracyjna).
- Działalność podziemia niepodległościowego w powiecie krasnostawskim w latach 1944-1956.
- Pieniądz na ziemiach polskich od średniowiecza do współczesności.
- Broń biała XIX-XX wieku w zbiorach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
- Orzeł Biały od średniowiecza do współczesności w zbiorach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
- Krasnystaw i okolice na dziewiętnastowiecznych mapach topograficznych pułkownika Antona Mayera von Heldensfelda.
- Najciekawsze zabytki sakralne powiatu krasnostawskiego.
- Dwory i pałace powiatu krasnostawskiego.


SZTUKA

Klasy I – III i przedszkola

- IZMY w malarstwie w początku XX wieku + warsztaty plastyczne
- Też bym tak umiał! Dlaczego sztuka abstrakcyjna jest taka „dziwna”? + warsztaty plastyczne
- W jakim jestem dziś kolorze? Emocje w barwach.

Szkoły podstawowe klasy IV-VIII

- Powstanie i historia budynku dawnego kolegium jezuickiego w Krasnymstawie - siedziby muzeum. 
- Jak zbudowane jest dzieło sztuki? Temat, kompozycja, perspektywa, plama. Omawiamy środki formalne.
- Władysław Strzemiński i powidoki – omówienie zjawiska i warsztaty plastyczne.
- Droga do wieczności - żywoty świętych na wybranych przykładach obecnych na ekspozycji Theatrum Sacrum.

Szkoły ponadpodstawowe

- Specyfika stylu barokowego i gotyckiego na wybranych przykładach
- podobieństwa, różnice, analiza stylowa. Lekcja w przestrzeni wystawy "Theatrum Sacrum".
- Portret trumienny jako przykład malarstwa epoki sarmatyzmu - rytuał Pompa Funebris.
- Powstanie styczniowe oczami Artura Grottgera - mikroskala – jednostka – zasada decydującego momentu.
- Impresjonistyczna rewolucja i jej następstwa w sztuce początku XX wieku.
- Secesja – ostatnia wielka epoka stylowa.
- Sztuka w służbie systemów totalitarnych – malarstwo i rzeźba w dobie III Rzeszy i Socrealizmu (Lekcja dzielona na dwa tematy)
- Analiza i interpretacja dzieła malarskiego – instrukcja krok po kroku.
- Atrybut męczeństwa - atrybut świętości. Przedmioty przynależne świętym i błogosławionym, sposoby ekspozycji.
- Kult relikwii w świecie zachodnim - geneza i kontynuacja.

Lekcje muzealne mogą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (prosimy o rezerwację terminu lekcji z dwutygodniowym wyprzedzeniem).
Zgłoszenia przyjmowane będą przez cały rok szkolny i realizowane według kolejności napływania.
Udział w zajęciach warsztatowych - 5 zł./os. Pozostałe lekcje muzealne - udział bezpłatny.
 
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji muzealnej na inny temat niż zaproponowane powyżej.
 
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy