Numizmatyka

Moneta – Dukat Stefana Batorego

Moneta – Dukat Stefana Batorego

złoto, bicie, wymiary: średnica – 21, 7 mm, waga – 3,380 g, Jan Goebel, Gdańsk, 1587 r. – nr inw. MK/N/962

Na awersie ukazane zostało popiersie króla (prawy profil) w koronie zamkniętej z krzyżem. W otoku napis: • STEPHANVS • D[EI]: G[RATIA] • REX • POL[ONIAE] • D[OMINUS] • PRVS[SIAE] • . Na rewersie herb miasta Gdańska. W otoku napis: MONE[TA] • NO[VA] • AVR[EA] • CIVI[TATIS] • GEDANENSIS oraz skrócona data: [15]87. U góry w otoku wizerunek pierścienia – znak mincerza Jana Goebela . Bracia Jan i Kasper Goebel w latach 1578-1587 byli dzierżawcami mennicy miejskiej w Gdańsku, a następnie od 1591 do 1601 roku dzierżawcami mennicy koronnej w Malborku. Dukaty z wizerunkiem Stefana Batorego (1575-1586) bite były w gdańskiej mennicy w latach 1578-1588. Ta sama mennica emitowała także monety 2, 4, 5 i 7 dukatowe, z czego dwie ostatnie to tzw. donatywy (monety podarunkowe). Dukat z 1587 roku jest monetą pośmiertną, bardzo rzadką, znaną z niewielu egzemplarzy. Eksponat zakupiony do zbiorów w 1963 roku.

Autor: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy