Numizmatyka

Dukat (goldgulden) Macieja Korwina

Dukat (goldgulden) Macieja Korwina

złoto, bicie, wymiary: średnica – 22 mm, waga – 3,50 g, Węgry, Nagybánya (?), ok. 1483-1485 r. (?) – nr inw. MK/N/2574

Na awersie przedstawiona Madonna z Dzieciątkiem. Dookoła napis: MATHIAS D[EI] G[RACIA] R[EX] VNGARIE •. U dołu wizerunek kruka z pierścieniem w dziobie (herb Korwin). Na rewersie całopostaciowy wizerunek patrona Węgier świętego Władysława en face w koronie otwartej na głowie, trzymającego w lewej ręce jabłko, a w prawej topór ceremonialny. Dookoła głowy aureola. W środkowej części monety litery: N – T, rozdzielone postacią świętego W otoku napis: • S[ANTVS] • LADIS – LAVS REX. Obrzeże monety gładkie. Dukat prawdopodobnie został wybity w mennicy w mieście Nagybánya (obecnie Baia Mare) w latach osiemdziesiątych XV wieku, ze złota pochodzącego z miejscowej kopalni. Maciej Korwin to jeden z najwybitniejszych władców węgierskich. Syn Jana Hunyadyego, zasłużonego dowódcy i bohatera narodowego. W okresie jego panowania Królestwo Węgier, w tym także mennictwo przeżywało rozkwit. Źródła historyczne wspominają o zalewie ziem polskich złotymi dukatami Macieja Korwina, pochodzących z różnych mennic, zarówno z terenu Węgier, jak i krajów podbitych. Stało się to możliwe dzięki bogatym złożom tego kruszcu i sprawiło, iż w późnym średniowieczu Królestwo Węgier było największym producentem złota w Europie. W tym czasie żołnierze zaciężni jazdy służący w armii Macieja Korwina otrzymywali żołd w wysokości 6 dukatów miesięcznie. W Polsce dukaty węgierskie używane były przy większych transakcjach, uzyskując status miernika wartości. W 1484 roku w Głogowie za 1 dukata (lub jego równowartość w srebrze tj. 30 szerokich groszy praskich) można było kupić „żyta 2 korce przed żniwami”. Eksponat zakupiony do zbiorów w 1985 roku.

Autor: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy