Numizmatyka

Moneta – 50 złotych Aleksandra I

Moneta – 50 złotych Aleksandra I

złoto, bicie, wymiary: średnica 23 mm, waga – 9,600 g, Jakub Benicke (Benik), Polska, Warszawa, 1818 r. – nr inw. MK/N/967

Na awersie popiersie Aleksandra I w prawo. W otoku napis: ALEKSANDER I • CESARZ SA[MODZIERŻCA] • W[SZECH] • ROS[JI] • KRÓL POLSKI ⁕ 18 – 18 ⁕. Na rewersie herb Królestwa Polskiego. Pod łapami orła monogram: I – B (mincerza Jakuba Benicke). W otoku napis: 50 ZŁOT[YCH] • POLSK[ICH] • 26 Z GRZ[YWNY] • CZ[YSTEJ] • KOL[OŃSKIEJ] ⁕. W 1815 roku na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego z części terytorium Księstwa Warszawskiego utworzone zostało w Królestwo Polskie połączone unią personalną z Cesarstwem Rosyjskim. Królem Polski został władca Imperium Rosyjskiego Aleksander I. Królestwo Polskie otrzymało znaczną autonomię: własną konstytucję, sejm, rząd, wojsko, policję, sądownictwo, odrębny skarb oraz jednostkę monetarną. Dotychczasowa mennica warszawska przemianowana została na Urząd Menniczy, a od 1818 roku na Dyrekcję Menniczą Warszawską. W dniu 1 stycznia 1816 roku polską złotą i srebrną monetę zrównano z rosyjską. Podstawową jednostką wagi menniczej pozostała grzywna wagi kolońskiej (dla złota: 1 grzywna = 24 karaty = 288 grenów = 233,856 g). Na monetach złotych i srebrnych oprócz wizerunku Aleksandra I z inskrypcjami w języku polskim na awersie, na rewersie pojawił się herb Królestwa Polskiego – dwugłowy Orzeł Cesarstwa Rosyjskiego z tarczą z Orłem polskim na piersi oraz inskrypcjami w języku polskim. Eksponat zakupiony do zbiorów w 1963 roku.

Autor: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy