Historia

Druk – Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Okręg Lubelski o skazaniu na karę śmierci

Druk – Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Okręg Lubelski o skazaniu na karę śmierci,

papier, druk, wymiary: wysokość – 900 mm, szerokość – 600 mm, Polska (G. G.), Krasnystaw, 23 listopada 1943 r. – nr inw. MK/H/121

Obwieszczenie informuje o 26 osobach aresztowanych i skazanych przez Sąd Doraźny Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD w Okręgu Lubelskim na karę śmierci, z czego 14 zamieszkiwało na terenie ówczesnego powiatu krasnostawskiego. Wydarzenie to należy wiązać z nową falą niemieckiego terroru rozpętanego w październiku 1943 roku na terenie dystryktu lubelskiego. Podstawę do masowych aresztowań i publicznych egzekucji stanowiło rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka z 2 października 1943 roku o „zwalczaniu napadów na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie ”. Więźniowie figurujący na liście od nr 1 do 10 zostali straceni w dniu publikacji ogłoszenia tj. 23 listopada 1943 roku. Natomiast więźniów od nr 11 do 20 rozstrzelano 22 grudnia 1943 roku, o czym mieszkańcy dystryktu lubelskiego dowiedzieli się z obwieszczenia wydanego przez władze okupacyjne dzień później. Eksponat przekazany do zbiorów w 1965 roku.

 

Druk – Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Okręg Lubelski o skazaniu na karę śmierci,

 

 

Autor: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy