Archeologia

Amfora czteroustna z grobu skrzynkowego

Amfora czteroustna z grobu skrzynkowego

Glina, lepienie Kultura amfor kulistych, Łopiennik Dolny, środkowy – późny neolit

Amfora wchodzi w skład wyposażenia grobu skrzynkowego odkrytego, przypadkowo w roku 1961 w Łopienniku Dolnym. Ma kulisty kształt, cylindryczną szyjkę, zaopatrzona jest również w cztery kolankowate uszka. Naczynie jest bogato zdobione ornamentem w postaci odcisków stempelka oraz zwisających trójkątów. Od charakterystycznej jego formy o brzuścu kulistym przyjęła się nazwa kultura amfor kulistych na określenie społeczności zamieszkujących ziemie w dorzeczu środkowej i dolnej Łaby oraz tereny Niżu oraz częściowo Wyżyn (Śląsk i Małopolska).

 

Autor: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy