Ancient and sacred art

Bath tub and toilet container | Hairbrush

Wanienka i pojemnik toaletowy | Szczotka do włosów

Silver hallmark 12, crystal, grinding, repoussage, engraving. Karol Filip Malcz, Warszawa, mid-19th century | Złotnik NS, Poland, mid-19th century

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions