Ancient and sacred art

Jam spoon, scoop made from a coin

Jam spoon, scoop made from a coin

Silver, hallmark 12, casting, minting, forging, soldering. Poland, around 1840

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions