Ancient and sacred art

Jam spoon, scoop made from a coin

Łyżeczka do konfitury z czerpakiem z monety

Silver, hallmark 12, casting, minting, forging, soldering. Poland, around 1840

Sztuciec pochodzi z kompletu czterech identycznych, niewielkich łyżeczek do konfitur. Swoją oryginalność te drobne przedmioty zawdzięczają materiałowi z jakiego zostały wykonane – czerpaki wykute zostały z czterech austro - węgierskich monet o nominale 20 krajcarów. Na awersie, wewnątrz czerpaka, znajduje się profil cesarza w wieńcu laurowym otoczony napisem FRANCISCVS I·D·G·AVST·IMPERATOR·A. Na rewersie widoczny jest dwugłowy orzeł cesarski dookoła którego biegnie HVN·BOH·LOMB·ETVEN·GAL·LOD·IL·REX·A·A·1832·20

Numizmatyczne czerpaki osadzone zostały na trzonku rozszerzającym się ku końcowi trzonku zakończonym niewielką kulką.

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions