Ancient and sacred art

Oval sugar bowl with a lock

Oval sugar bowl with a lock

Plater, guilloche Buch Brothers, Warszawa, second half of the 19th century

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions