Ancient and sacred art

Box

Puzderko

Silver, hallmark 84, filigree, enamel. Petersburg, end of the 19th century

Symetryczny ornament roślinny, jakim zostało ozdobione puzderko wykonano w technice emalii drutowej, nazywanej też „węgierską”. Proces tworzenia polegał na ułożeniu na powierzchni metalu motywu zdobniczego wykonanego ze spłaszczonego, skręconego drutu. Powstałe pomiędzy przegrodami przestrzenie wypełniano emalią, kolejno całość wypalano i polerowano.

Nie znamy przeznaczenia tego przedmiotu. W puzderku przechowywane mogły być wonności, tytoń lub tabaka, może drobne bibeloty. Być może stanowiło część większego kompletu.

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions