Ancient and sacred art

A bottle with a cap on a decorative table

Flakonik z koreczkiem na dekoracyjnym stoliczku

Porcelain, relief decoration, painting, gilding, glazing Meissen, 1850

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions