Ancient and sacred art

Lucyan Siemieński, The History of the Polish Nation

Lucyan Siemieński, The History of the Polish Nation

Illustrations by Antoni Oleszczyński

Paper, print, lithography

printed by Maulde and Renou, Paris 1848

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions