Ancient and sacred art

Alphabetum Tibetanum

Alphabetum Tibetanum

Paper, print, paperboard, Rome, 1762

Spisany po łacinie, ilustrowany podręcznik do nauki języka tybetańskiego jest pamiątką misyjnej działalności zakonu jezuitów.

 

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions