Ancient and sacred art

Coffin portrait of Jan Zygmunt Staniszewski

Portret trumienny Jana Zygmunta Staniszewskiego

Oil on a copper plate Poland, 18th century

Portrety trumienne
Malowane były zwykle na blasze, a po zakończeniu uroczystości pogrzebowych umieszczane na ścianie kościoła. Te niezwykłe przedstawienia odgrywały dużą rolę podczas obrządku pogrzebowego zwanego Pompa Funebris  W kościele, w którym miał odbyć się pogrzeb budowano castrum doloris (łac. twierdza boleści) – dekoracyjny, przesycony symboliką katafalk. Na nim, w czasie uroczystości, spoczywała trumna. Do jednego z jej krótszych boków, w ‘głowie’, mocowana była tarcza herbowa, a do drugiego, w ‘nogach’, portret trumienny. W ten sposób sygnalizowano obecność zmarłego podczas uroczystości.
Portret trumienny Jana Zygmunta Staniszewskiego
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions