Ancient and sacred art

St. Rosalia – Patroness of the plague

St. Rosalia – Patroness of the plague

Oil on canvas Poland, 17th / 18th century

St. Rosalia – Patroness of the plague
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions