Ancient and sacred art

Panoramic view of Krasnystaw as seen from the meadows

Panoramic view of Krasnystaw as seen from the meadows

Painting on plywood by Antoni Teslar, Krasnystaw, 1941

Pełen światła pejzaż utrzymany w jasnych barwach jest dziełem Antoniego Teslara – artysty malarza związanego z krakowską ASP, wykształconego pod kierownictwem ekspresjonisty Wojciecha Weissa i pejzażysty Stanisława Kamockiego.

Teslar na niewielkim oleju przedstawił panoramę Krasnegostawu. Widoczny jest górujący nad miastem kościół p.w. Św. Franciszka Ksawerego od strony apsydy wraz z przyległym do niego dawnym kolegium jezuickim, dalej w prawo dostrzec można wieżę magistratu. Ku błoniom – na których artysta pracował nad obrazem – opada zbocze zagospodarowane niską zabudową. Na łące, pośród stogów skoszonej trawy, pasą się krowy. Obserwujemy spokojne popołudnie późnego lata w niewielkim miasteczku.

Ten sielankowy pejzaż powstał w 1941 roku - w drugim roku II Wojny Światowej przed którą Antoni Teslar uciekł z Warszawy do Krasnegostawu. Nie jest powszechnie znanym fakt, iż właśnie tu – goszcząc najpewniej w XIX wiecznym dworku rodziny Radomyskich, dawnej siedzibie starostwa – przeczekał część zawieruchy wojennej. Siedem stworzonych w tym czasie obrazów przedstawiających Krasnystaw i jego okolice prezentowanych jest w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

 

Panorama Krasnegostawu od strony łąk 

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions