History

Foundation document of the statue of Our Lady of Immaculate Conception

Dokument – Akt erekcyjny figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

Manuscript written in ink on a handmade paper, Krasnystaw, c.1860

Dokument w języku polskim, napisany odręcznie czarnym atramentem na papierze. Przedstawia okoliczności ufundowania przez Elżbietę i Feliksa Stankiewiczów w czerwcu 1860 roku figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia na ówczesnym cmentarzu (dzisiaj placu) przed kościołem parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie oraz dzieje samej świątyni. Z jego treści dowiadujemy się, iż w dniu 21 maja 1849 roku w godzinach nocnych doszło w/w kościele do katastrofy budowlanej, w wyniku której zawaliła się kopuła nad transeptem (nie została już odbudowana). Zniszczeniu uległo wówczas sklepienie, marmurowa posadzka oraz groby znajdujące się w podziemiach. Dokument został podpisany przez uczestników uroczystości (w tym m.in. fundatorów), a następnie wraz z „Gazetą Warszawską” (nr 325 z 9 grudnia 1850 roku) umieszczony w szklanej butelce pod figurą. Butelka wraz z zawartością została odnaleziona podczas remontu figury i przekazana w depozyt przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie w 1993 roku.

 

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions