History

The banner of Bartosz Głowacki Agricultural School in Krasnystaw

The banner of Bartosz Głowacki Agricultural School in Krasnystaw

silk, threads, sewing, embroidery, dimensions, Poland, 1927-1939

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions