History

Officer's peaked cap (four-pointed rogatywka cap)

Officer's peaked cap (four-pointed rogatywka cap)

Mk. 1935, worsted fabric, leather, wire, brass, sewing, embroidering, varnishing, embossing, M. Modzelewski, Warszawa, before 1939

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions