History

Measurement plan of the city of Krasnystaw

Measurement plan of the city of Krasnystaw

paper, ink, technical drawing, Krasnystaw, 1922

Plan powstał kilka lat po poważnych zniszczeniach jakich doznał Krasnystaw w wyniku działań militarnych I wojny światowej (lata 1914-1915). Szczególnie ucierpiały budynki znajdujące się w centrum miasta tj. w zachodniej i południowej części rynku (obecnie Plac 3-go Maja) oraz położone przy ówczesnych ulicach: Podwalnej, Mostowej i Powiatowej, co zostało utrwalone na wykonanych wówczas fotografiach. Po przesunięciu się frontu na wschód w lecie 1915 roku do miasta zaczęli powracać jego mieszkańcy. W 1920 roku Krasnystaw szczęśliwie uniknął najazdu hord bolszewickich, ponieważ najeźdźcy zostali powstrzymani pod Zamościem i Komarowem. W 1921 roku Krasnystaw liczył już około 9 tysięcy mieszkańców, a więc więcej niż u schyłku XIX stulecia. Eksponat podarowany do zbiorów w 1983 roku.

Plan pomiarowy miasta Krasnegostawu,Plan pomiarowy miasta Krasnegostawu,

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions