History

Photography – Count Andrzej Potocki in the company of guests

Photography – Count Andrzej Potocki in the company of guests

paper, Bończa, around 1930

Photography – Count Andrzej Potocki in the company of guests
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions