History

Print – Announcement of the Commander of the Security Police and SD for the Lublin District on the death penalty

Druk – Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Okręg Lubelski o skazaniu na karę śmierci,

paper, print, Krasnystaw, 23 November 1943

Obwieszczenie informuje o 26 osobach aresztowanych i skazanych przez Sąd Doraźny Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD w Okręgu Lubelskim na karę śmierci, z czego 14 zamieszkiwało na terenie ówczesnego powiatu krasnostawskiego. Wydarzenie to należy wiązać z nową falą niemieckiego terroru rozpętanego w październiku 1943 roku na terenie dystryktu lubelskiego. Podstawę do masowych aresztowań i publicznych egzekucji stanowiło rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka z 2 października 1943 roku o „zwalczaniu napadów na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie ”. Więźniowie figurujący na liście od nr 1 do 10 zostali straceni w dniu publikacji ogłoszenia tj. 23 listopada 1943 roku. Natomiast więźniów od nr 11 do 20 rozstrzelano 22 grudnia 1943 roku, o czym mieszkańcy dystryktu lubelskiego dowiedzieli się z obwieszczenia wydanego przez władze okupacyjne dzień później. Eksponat przekazany do zbiorów w 1965 roku.

 

Druk – Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Okręg Lubelski o skazaniu na karę śmierci,

 

 

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions