Ethnography

Flytrap

Muchołapka

Szklana muchołapka w formie brzuchatego wazonika z korkiem, w dość popularnym użyciu w XIX wieku. Tego typu muchołapki produkowane były w hutach szkła, zaś na wieś trafiały za pośrednictwem wędrownych handlarzy. Do muchołapek wlewano piwo, mleko, wodę z cukrem lub mydłem, miód, co zwabiało muchy w śmiertelną dla nich pułapkę. 
Muchołapka
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions