Ethnography

Painted chest

Skrzynia malowana

Wood, polychrome Żółkiewka, early 20th century

Malowana skrzynia wianna

Sprzęt ten pełnił na dawnej wsi istotną rolę – stanowił swoisty skarbczyk na wiano przyszłej panny młodej. Przechowywano w niej elementy ubioru: spódnice, zapaski, halki, chusty i prawdziwe korale. Te ostatnie, jako szczególnie cenne były chowane w zamykanym często na klucz w tzw. półskrzynku - wyodrębnionej części wewnętrznej. Skrzynie z reguły bywały zdobione malaturą, często kwiatowym ornamentem, nanoszono na nie również rok produkcji. Jak podaje Roman Reinfuss w „Meblarstwie ludowym w Polsce”, najczęstszym barwą tła był kolor żółty. W tym samym opracowaniu można znaleźć ciekawą wzmiankę, iż dawniej, w okolicach Chełma tzw. „szmatia” (odzież) przechowywano w „bodeńkach” – mających formę naczyń klepkowych. Prezentowana na zdjęciu XIX-wieczna skrzynia pochodzi z Turobina.

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions