Ethnography

Log hive

Log hive

Wood, straw Early 20th century Owned by the Chełm Land Museum in Chełm

Log hive
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions