Ethnography

Double bass, the so-called Maryna

Double bass, the so-called Maryna

Wood, strings, bristles, Niemienice, first half of the 20th century

 

Double bass, the so-called Maryna

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions