Ethnography

Chapel - Pensive Christ

Kapliczka – Chrystus Frasobliwy

Wood, carving Krasnystaw, second half of the 20th century

Obok przydrożnych krzyży kapliczki są drugim charakterystycznym elementem mapy religijności ludowej Polski. Jednym z popularniejszych rezydentów kapliczek jest Chrystus Frasobliwy, którego wizerunek został zaimportowany z Niemiec w XVI wieku, zaś rozprzestrzenił się w wieku XVII. Wówczas, w kontrze do ruchów reformacyjnych, odrzucających kult wizerunków i relikwii powstało z inspiracji kościoła katolickiego wiele wyobrażeń podkreślających pobożność mieszkańców wsi. Najpopularniejsze na Lubelszczyźnie przedstawienie to Chrystus Frasobliwy w koronie cierniowej, w perizonium (przepasce biodrowej) i z czaszką Adama, protoplasty ludzkości pod stopami. Melancholijny obraz Frasobliwego odczytywano jako smutną zadumę nad trudnym człowieczym losem. 
Kaplica - Chrystus Frasobliwy
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions