Ethnography

Manual washing machine

Pralka ręczna

Wood, sheet metal, rivets Krasnystaw, 19th / 20th century

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions