Ethnography

Home altar

Home altar

Wood, carving F. Stećko, Tarzymiechy, 1968

Home altar

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions