Ethnography

Home altar

Ołtarzyk domowy

Wood, carving F. Stećko, Tarzymiechy, 1968

Ciekawym twórcą ludowym, działającym w okolicy Krasnegostawu był Franciszek Stećko – rzeźbiarz z miejscowości Tarzymiechy, o którym próżno szukać jakichkolwiek informacji. Jego talent ujawnił się późno, w związku z czym nie pozostawił po sobie wielkiego dorobku. Jednak jego wytwory niewątpliwie odznaczają się oryginalnością i starannością formy. Charakterystyczne dla Stećki było dodawanie do rzeźb komentarzy, co stanowiło poszerzenie środków wyrazu. Jedną z ciekawszych jego rzeźb jest prezentowana na zdjęciu kopia ołtarza z kościoła w Starym Zamościu. Praca nad rzeczonym ołtarzykiem została przerwana przez śmierć rzeźbiarza.

 

Ołtarzyk domowy

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions