Ethnography

Cross

Krzyż

Iron, forging 19th century Owned by the Chełm Land Museum in Chełm

Na tym krzyżu widoczny jest motyw koguta, stanowiący reminiscencję trzykrotnego zaparcia się Chrystusa przez św. Piotra zanim zapiał kur. 
Krzyż
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions