Ethnography

St. Valentine

Św. Walenty

Wood, carving Gródki, 19th century

Św. Walenty – rzymski kapłan, żyjący z II wieku n.e., który stracił życie podczas prześladowań chrześcijan. W kulturze ludowej patronował chorym na epilepsję. Niekiedy przedstawiany ze słońcem, ponieważ dowodził sądzącemu go sędziemu, że Chrystus jest słońcem sprawiedliwości.  Dziś kojarzony ze świętem zakochanych, co stanowi import kultury anglosaskiej. 
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions