Ethnography

Enchanted woman – paperweight

Zaklęta kobieta – przycisk do papieru

Iron, forging E. Bychawski, Borów, 1967 r.

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions