Archeology

Gold ornament

Ozdoba ze złota

Stryjów, early Bronze Age

Stosunkowo niedawno trafiły do naszego muzeum zabytki z badań w Stryjowie. To właśnie tam w latach 2014-2015 przeprowadzono eksploracje archeologiczne na stanowisku nr 30 w ramach projektu grantowego Narodowego Centrum Nauki „Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubskiej (2012/05/B/HS3/04138). Kierownikiem badań był dr hab. Piotr Włodarczak (Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie). Podczas eksploracji kurhanu nr 1, w jednym z grobów znajdującym się pod płaszczem kopca, odkryto pochówek młodej osoby (18-20 lat). Ze względu na słaby stan zachowania kości trudno jednoznacznie stwierdzić jakiej była płci oraz w jakiej pozycji została pochowana.

Wydaje się jednak, że została ona złożona na prawym boku z lekko podkurczonymi kończynami dolnymi. W okolicy jej czaszki odkryto unikatową dwuelementową ozdobę metalową składającą się ze złotej blaszki z przymocowanym do niej miedzianym drutem. Najpewniej do grobu złożona była również analogiczna ozdoba, niestety znaleziono tylko jej miedziane elementy. W grobie odkryto również 8 wyrobów miedzianych, ornamentowaną szpilę kościaną, rurkowaty przedmiot z otworkiem wykonany z kości piszczelowej (świni bądź kozy lub owcy), płytkę z otworkami wyciętą z kła dzika, płaski wisior z poroża jelenia, 4 zawieszki z kłów psa, 18 paciorków z muszli małża, trzy grociki krzemienne. Grób można datować na późny etap wczesnej epoki brązu. Na koniec należy podkreślić, ze znaleziska ozdób wykonanych ze złota, pochodzące z rzeczonego wyżej okresu, są unikatowe.

 

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions