Archeology

Tile from the castle in Krupe

   Tile from the castle in Krupe

Clay, moulding in a matrix Krasnystaw commune, early 17th century

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions