Archeology

Tile from the castle in Krupe

Kafel z zamku w Krupem

Clay, moulding in a matrix Krasnystaw commune, early 17th century

W trakcie odgruzowywania piwnic pałacu w Krupem w skrzydle północno-wschodnim, w latach 60. XX w. znaleziono sporą ilość kafli piecowych pochodzących z początków XVII w. Najliczniejszą grupę stanowiły kafle płytowe polewane zieloną glazurą. Wśród nich, praktycznie w całości, zachował się niezwykle interesujący kafel z motywem figuralno-heraldycznym wyobrażającym orła na spiczastej tarczy.

Kafel ten pochodzi z pieca, który z pewnością stanowił wystrój jednej z reprezentacyjnych sal. Przekonuje nas o tym staranność jego wykonania oraz jasność wyobrażonego na nim motywu – w heraldyce koronowany orzeł miał wyrażać odrębność polityczną i administracyjną danego terenu.

Analogie do krupskiego kafla pochodzą między innymi z Wawelu, Bydgoszczy, Radomia i Piotrkowa Trybunalskiego. Ich kontekst wiążę się zawsze z obiektami rezydencjonalnymi.

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions