Archeology

Four-mouthed amphora from a box grave

Amfora czteroustna z grobu skrzynkowego

Clay, moulding Globular Amphora culture, Łopiennik Dolny, middle – late Neolithic

Amfora wchodzi w skład wyposażenia grobu skrzynkowego odkrytego, przypadkowo w roku 1961 w Łopienniku Dolnym. Ma kulisty kształt, cylindryczną szyjkę, zaopatrzona jest również w cztery kolankowate uszka. Naczynie jest bogato zdobione ornamentem w postaci odcisków stempelka oraz zwisających trójkątów. Od charakterystycznej jego formy o brzuścu kulistym przyjęła się nazwa kultura amfor kulistych na określenie społeczności zamieszkujących ziemie w dorzeczu środkowej i dolnej Łaby oraz tereny Niżu oraz częściowo Wyżyn (Śląsk i Małopolska).

 

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions