Archeology

Four-mouthed amphora from a box grave

Four-mouthed amphora from a box grave

Clay, moulding Globular Amphora culture, Łopiennik Dolny, middle – late Neolithic

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions