Archeology

Bowl from a box grave

Misa z grobu skrzynkowego

Clay, moulding Globular Amphora culture, Łopiennik Dolny, middle – late Neolithic

Naczynie to stanowi jeden z elementów wyposażenia grobu skrzynkowego odkrytego, przypadkowo w roku 1961 w Łopienniku Dolnym. Misa charakteryzuje się duża głębokością, wyraźnie wyodrębnionym dnem w postaci “stopki”oraz uchwytem w kształcie guzka plastycznego. Ponadto jest bogato zdobiona ornamentem składającym się z odcisków stempelka układających się w linie poziome oraz zygzaków.

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions