Archeology

Cup

Kubek

Clay, moulding Corded Ware culture Kraśniczyn area, late Neolithic – early Bronze A

Jednym z bardziej zdobionych naczyń ceramicznych, jakie posiadamy w muzeum, jest zabytek znaleziony w okolicy Kraśniczyna. Cechuje go pomarańczowa barwa wypalonej gliny oraz zdobienie odciskami sznura i motywy geometryczne na całej powierzchni, a także na uchu. Obiekt został odkryty przypadkowo podczas poszerzania drogi Kraśniczyn-Chełmiec. Chronologicznie przynależy do kręgu kultur sznurowych sprzed ok. 4 tyś. lat.

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions