Archeology

Cup

 Cup

Clay, moulding Corded Ware culture Kraśniczyn area, late Neolithic – early Bronze A

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions