Archeology

Combat czekan axe

Czekan bojowy

Iron, forging Krasnystaw – Zastawie, early Middle Ages

Jednym z ciekawszych archeologicznych zabytków wczesnośredniowiecznych w naszym muzeum jest żelazny czekan bojowy. Czekany bardzo często bywają mylone z toporami, od których różnią się przede wszystkim bardziej delikatnym, wąskim żeleźcem oraz młotkowatym obuchem. Czekany posiadały również dłuższe styliska.

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions