Archeology

Mill stones

Kamienie żarnowe

Kraśniczyn commune, Neolithic – Bronze Age

Niezbędnym narzędziem dla społeczności rolniczych były żarna, czyli proste urządzenie do ręcznego mielenia zboża. Składało się ono z dwóch kamieni różnej wielkości, ułożonych na sobie, z których górny był ruchomy. W naszych zbiorach posiadamy komplet takich kamieni żarnowych, znalezionych przypadkowo w Wojciechowie, gm. Kraśniczyn. Możemy je datować zarówno na okres neolitu jak i na epokę brązu.

Kamienie żarnowe

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions