Archeology

Flint leaf-shaped flake

Liściak krzemienny

The vicinity of Wysokie, around 12,000 BC

Najstarszym zabytkiem w zbiorach archeologicznych Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie jest krzemienny grot strzały, tzw. liściak. Zabytek pochodzi z okresu schyłkowego paleolitu (ok. 12 tyś. lat temu) i związany był ze społecznością łowców reniferów. Artefakt został znaleziony w okolicach miejscowości Wysokie (dziś powiat lubelski, dawny krasnostawski).

 

Liściak krzemienny

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions