Archeology

Iron key with traces of copper

Klucz z żelaza ze śladami miedzi

Orłów Murowany – Kolonia – keep, 15th-16th century

Żelazny klucz ze śladami miedzi wraz z innymi ciekawymi zabytkami pochodzącymi z zamku w Orłowie Murowanym Kolonii trafił do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie po badaniach archeologicznych Stanisława Gołuba w roku 2015. Nie został on jednak odkryty w trakcie rzeczonych badań. Zabytek ten został znaleziony w północnej części zamku przez właścicieli posesji Państwa Iwaniaków, a następnie przekazany prowadzącemu badania wraz z innymi zabytkami: szelągiem koronnym Jana Kazimierza oraz żelazną klamrą do pasa.

Klucz z żelaza ze śladami miedzi
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions