Archeology

Flint sickle

Sierp krzemienny

Mierzanowice culture, Niemienice, early Bronze Age

Podczas kopania fundamentów pod dom w 2014 roku w Niemienicach został odkryty sierp z krzemienia wołyńskiego. Narzędzie to służyło społecznościom wczesnej epoki brązu do żęcia zbóż. W naszym przypadku jest to artefakt, który należy wiązać z kulturą mierzanowicką (ok. 1800 p.n.e.). Zostało ono wykonane techniką bifacjalną polegająca na obróbce rdzenia krzemiennego z obu stron.

 

Sierp krzemienny

 

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions