Archeology

Storage vessel

Naczynie zasobowe

W roku 2013 do zbiorów archeologicznych trafiło dwustożkowe zasobowe naczynie ceramiczne zaopatrzone w dwa ucha. Zabytek został odkryty przypadkowo i możemy przyporządkować go do środkowo-neolitycznej kultury pucharów lejkowatych, sprzed około 3,5 tyś. lat p.n.e.

Naczynie zasobowe

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions