Permanent exhibitions

Folk material culture

Eksponaty wystawy

This exhibition presents the oldest and most common occupation of the rural population, that is agriculture. The artefacts include: Ploughing tools such as ploughs, oxen yokes and harrows. Grain harvesting and storing utensils such as sickles, rakes, flails, plaited and gouged storage vessels and measuring devices.

Pszczelarstwo i rybołówstwo, należące również do najstarszych zajęć ludzi, ukazują: ule kłodowy i słomiany, sikawka do spryskiwania pszczół, a także wiersza do łowienia ryb i kosz na węgorze. Znaczna grupa ludności mieszkającej na wsi zajmowała się tkactwem, które na wystawie reprezentowane jest przez narzędzia tkackie przedstawiające kolejne etapy pracy od zbioru lnu po utkanie płótna na warsztacie tkackim.

Na przełomie XIX i XX w. na wsi krasnostawskiej występowało już szereg tradycyjnych rzemiosł, takich jak garncarstwo, kowalstwo, bednarstwo, szewstwo, ciesiołka, kołodziejstwo. na wystawie pokazano najciekawsze eksponaty reprezentujące każde z wymienionych rzemiosł.

Są to:

  • naczynia gliniane wykonane na kole garncarskim (garnki, misy, dwojaki, dzbany, itp.);
  • narzędzia i wyroby kowalskie m.in. miech kowalski, kowadło, motyki, sierpy, podkowy, kraty balkonowe, krzyże przydrożne;
  • naczynia klepkowe (beczki, beczułki, faski, zolniki, maselnica);
  • warsztat stolarski z wyposażeniem m.in. w heble, świdry, piły oraz warsztat kołodzieja.

Wiele z tych przedmiotów znajdowało się na wyposażeniu chałupy wiejskiej w powiecie krasnostawskim na przełomie XIX i XX w.
Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions