The exhibitions have ended

Published at 25-02-2022
wystawa. Anna Kamieńska

Ekspozycja, przywołująca postać polskiej poetki, pisarki i tłumaczki urodzonej w Krasnymstawie – została przygotowana przez Muzeum Józefa Czechowicza (filia Muzeum Narodowego w Lublinie) z okazji 100. rocznicy urodzin Anny Kamieńskiej. Jej kuratorką jest Anna Marcińczak, a autorką opracowania plastycznego Beata Brzozowska.

Na ekspozycji zostały zaprezentowane fotografie, dokumenty, listy, rękopisy utworów, bruliony poetyckie, pamiątki rodzinne. Większość materiałów pochodzi z obszernej spuścizny literackiej Anny Kamieńskiej zdeponowanej w Muzeum Józefa Czechowicza. Ponadto na wystawie zamieszczono materiały ze zbiorów rodziny poetki, a także z Archiwum Julii Hartwig/Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Archiwum Uniwersyteckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.

Ekspozycja przywołuje klimat domu autorki Herodów, atmosferę miejsca, w którym poetka mieszkała. Odtworzenie domowej atmosfery stało się możliwe dzięki licznym pamiątkom wypożyczonym ze zbiorów prywatnych syna Anny Kamieńskiej, prof. Pawła Śpiewaka.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Muzeum Narodowego w Lublinie dr Katarzynie Mieczkowskiej oraz kierownikowi Muzeum Józefa Czechowicza dr. hab. Aleksandrowi Wójtowiczowi za możliwość prezentowania wystawy w Krasnymstawie.

Więcej informacji o wystawie można znaleźć na stronie internetowej:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wystawa-powroty-anna-kamienska-1920-1986-w-setna-rocznice-urodzin-poetki

plakat

Projekt fotografii: Beata Brzozowska (Muzeum Narodowe w Lublinie)

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions