Projects

Published at 03-07-2023
MKiDN logo

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Całkowity koszt zadania, które będzie wykonane w ramach programu Infrastruktura Kultury 2023, wyniesie 173.500,- zł., w tym kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to 108.000,- zł. Realizacja inwestycji obejmie budowę nowoczesnego wideomonitoringu w budynku muzeum oraz wdrożenie dziedzinowego systemu ewidencji eksponatów wraz z zakupem serwera i trzech stanowisk komputerowych. Dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie biurowe, UPSy, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat cyfrowy z funkcją kamery Otrzymana kwota dofinansowania z MKiDN została uzupełniona o dotację z Powiatu Krasnostawskiego w wysokości 70 tys. zł., z przeznaczeniem na tzw. kwalifikowany wkład własny i pokrycie kosztów inspektora nadzoru.

Logo MKiDN

Flaga i Godło

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions