All news

Published at 18-04-2024
EtnoPolska logo

W planie działań przewidziane jest zinwentaryzowanie, zadokumentowanie i udostępnienie na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie zebranego i opracowanego materiału dotyczącego 10-12 kapliczek z terenu powiatu krasnostawskiego (również we wcześniejszych granicach), które stanowią istotną wartość kulturową i historyczną dla regionu. Wydany zostanie również folder prezentujący efekty badań.

Zadanie jest realizowane w ramach programu EtnoPolska, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Całkowita wartość projektu:15 000,00 zł Środki z sektora finansów publicznych pozostające w dyspozycji NCK: 11 000,00 zł Dotacja celowa z Powiatu Krasnostawskiego: 4 000,00 zł

EtnoPolska logo

 

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions