All news

Published at 04-03-2024
Mariusz Dubaj

Odbędzie się on we wtorek, 12 marca 2024 r. o godz. 16. W programie znajdą się utwory F. Schuberta, R. Schumanna, F. Chopina, M.K. Ogińskiego, W. Kilara i M. Dubaja (prawykonanie Kompozycji Jubileuszowej X z okazji 630-lecia Krasnegostawu). Recital odbywa się pod patronatem honorowym Starosty Krasnostawskiego oraz Burmistrza Miasta Krasnegostawu, patronatem medialnym Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC oraz wsparciem Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.

Mariusz Dubaj jest urodzonym w Krasnymstawie kompozytorem, teoretykiem muzyki, pianistą, pedagogiem, organizatorem życia muzycznego. Ukończył z wyróżnieniem wszystkie szczeble edukacji muzycznej, w tym Akademię Muzyczną w Gdańsku w zakresie teorii muzyki oraz kompozycji Przewód doktorski z kompozycji zrealizował w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Marka Stachowskiego (1990). W 2003 obronił w tej uczelni przewód habilitacyjny z kompozycji i teorii muzyki. Kompozycji uczył się też prywatnie m.in. u Włodzimierza Dębskiego (od 1974) i Witolda Lutosławskiego (od 1987). Jest laureatem wielu nagród na konkursach kompozytorskich w kraju i zagranicą (Gdańsk, Tarnów, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Będzin, Gniezno, Równe na Ukrainie), wyróżnień (m.in. „Złote Karpie” Krasnystaw 2000, Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” 2015). Jego utwory były wykonywane na wielu koncertach i festiwalach w kraju i zagranicą (m.in. we Włoszech, Niemczech, Anglii, Francji, Grecji, Holandii, Japonii, Portugalii, na Węgrzech, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych), nagrywane na płyty (m.in. DUX, King Records w Japonii), dla radia i telewizji oraz wydawane drukiem (m.in. PWM, POLIHYMNIA). Jest inicjatorem cyklu koncertów kompozytorów lubelskich pt. AKORD (od 1988), powstania Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich (1989), nadania patronatu Witolda Lutosławskiego dla PSM I i II st. w Krasnymstawie (1994) oraz patronatu Ignacego Lipczyńskiego dla refektarza przy Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie (2005). Jest autorem rekonstrukcji Mazurka Dąbrowskiego z refrenem opracowanym przez Fryderyka Chopina (PWM 1999). Pracował w Akademii Muzycznej w Gdańsku, na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie oraz w szkołach muzycznych. Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich oraz prezesem Lubelskiego Oddziału ZKP. W swoim dorobku posiada kompozycje symfoniczne, kameralne, chóralne, solowe, w tym wiele fortepianowych, elektroniczne, piosenki i opracowania. Ostatnio jego I Sonata na fortepian była kilkakrotnie wykonywana przez Michała Drewnowskiego na recitalach w USA.

Plakat recital

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions