All news

Published at 17-07-2023

Wszystkie zaprezentowane na ekspozycji zabytki archeologiczne związane z paleniem tytoniu w dawnych czasach pochodzą ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W otwarciu wystawy uczestniczył Pan Jakub Puziuk dzięki czemu wszyscy obecni mogli poznać wiele ciekawych informacji o źródłach archeologicznych jakim są fajki i wszystko to co było związane z kulturą palenia tytoniu.

Wystawa ma na celu przeniesie zwiedzającego do egzotycznego świata tureckiej kawiarni, stanowiącej orientalne tło dla głównego toku narracji jakim jest prezentacja wiedzy zdobytej w dużej mierze dzięki źródłom archeologicznym odkrytym w Krakowie. Pan Jakub Puziuk na wystawie zaprezentował rzeczy z badań archeologicznych jako materialny dowód orientalizacji kultury dawnych mieszczan Krakowa, gdzie da się zaobserwować duże tradycje tureckie. Ekspozycja jest zatem zaproszeniem zwiedzającego do innego wymiaru kultury, kultury związanej z egzotyką wschodnioeuropejskiego fajczarstwa.

Wystawa "Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa" będzie prezentowana w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie do końca 2023 roku. Osobami odpowiedzialnymi za przeniesienie ekspozycji do naszej placówki były Elżbieta Sobczuk i Konrad Grochecki z Działu Archeologii Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions